Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Til finansiering af aktiviteterne opkræver Svineafgiftsfonden produktionsafgifter for eksporterede og slagtede grise.

For eksportgrise modtager fonden data fra Eksportportalen fra Fødevarestyrelsen. Den, der har forhåndsanmeldt den stedfundne udførsel i Eksportportalen, betragtes som eksportør, og skal herefter indbetale den skyldige afgift til fonden på baggrund af faktura udstedt af fonden.

For grise, der slagtes, skal slagteriet opkræve afgiftsbeløbet hos leverandøren og indberette antallet af slagtede og godkendte svin i de to vægtkategorier til fonden via Klassificeringsudvalget eller Danske Slagtermestre.