Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Opkrævning af produktionsafgiften

Svineafgiftsfondens formål er at styrke den samlede svinekødsektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Svineafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 7. februar 2020.

Til finansiering af aktiviteterne opkræver Svineafgiftsfonden produktionsafgifter for eksporterede og slagtede grise. Afgifterne pr. 1. juli 2023 er:

Eksport:

Smågrise til og med 15 kg. Afgift kr. 1,90
Smågrise over 15 kg. til og med 50 kg Afgift kr. 3,35
Svin, søer, orner over 50 kg. tom. 135 kg. Afgift kr. 7,10
Svin, søer, orner over 135 kg. Afgift kr. 14,10

Slagtning:

Svin, søer, orner under 110 kg. Afgift kr. 7,10
Svin, søer, orner på 110 kg. og derover Afgift kr. 14,10

For eksportgrise modtager fonden data fra Eksportportalen fra Fødevarestyrelsen. Den, der har forhåndsanmeldt den stedfundne udførsel i Eksportportalen, betragtes som eksportør, og skal herefter indbetale den skyldige afgift til fonden på baggrund af faktura udstedt af fonden.

For grise, der slagtes, skal slagteriet opkræve afgiftsbeløbet hos leverandøren og indberette antallet af slagtede og godkendte svin i de to vægtkategorier til fonden via Klassificeringsudvalget eller Danske Slagtermestre.

Afgiftsbekendtgørelsen for 2023 kan læses her:

Pr. 1. januar 2024 kommer der en ny afgiftsbekendtgørelse, som kan læses her: