Sådan søger du

 

Fonden vedtager hvert år den strategi, som skal danne grundlag for bevillingerne det kommende år.
Den seneste strategi for bevillingsåret kan ses her.

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab for hvert tilskudsår.

Næste ansøgningsrunde

Ansøgningsrunden for tilskud i 2017 er afsluttet.

Næste ansøgningsrunde for tilskud i 2018 forventes gennemført med ansøgningsfrist i august 2017. Nærmere information om ansøgningsrunden kan findes her.