Fondens budgetter og regnskaber og årsrapporter

Læs nuværende og historiske budgetter, regnskaber og årsrapporter for Svineafgiftsfonden.

f

Om Svineafgiftsfonden

Læs her nærmere om, hvad Svineafgiftsfonden er, hvad dets midler kan bruges til, hvem der kan ansøge, hvor midlerne kommer fra samt hvordan de fordeles.


Næste ansøgningsrunde

Ansøgningsrunden for tilskud i 2017 gennemføres med ansøgningsfrist fredag den 26. august 2016, kl. 12.00

Nærmere information om ansøgningsrunden kan findes her.

Mødekalender

Fondens møder 2016

  • Bestyrelsesmøde 20. maj (Regnskabs- og strategimøde)
  • Bestyrelsesmøde 12. september (Ansøgerne har mulighed for foretræde hos bestyrelsen.)
  • Bestyrelsesmøde 13. september (Bevillingsmøde)

Ansøgere skal ikke længere indsende interessetilkendegivelser til Fonden.  

Effektvurdering

Svineafgiftsfonden har siden 2011 udarbejdet effektvurderinger af udvalgte projekter, som Fonden har støttet.

Resultatet af effektvurderingerne er samlet i nedenstående rapporter: